Rosenhøj er den største afdeling i Århus Omegn med ca. 840 boliger fordelt på 27 blokke i fire etager.

Rosenhøj er opført i perioden 1967-1970 - i beton - efter principperne i Sydjyllandsplanen.

Boligblokkene er placeret i landskabet i parallelle rækker og adskilt af områder med græs og lege/opholdszoner og særskilte områder til parkering.

Der er i 2003 anlagt basket- og skaterbane centralt i bebyggelsen og den er i 2007 udvidet til en egentlig multibane.

Rosenhøj er en del af helhedsplanen for Viby Syd, der er vedtaget af Århus Byråd i december2009. 
I november 2013 er der påbegyndt en gennemgribende renovering af Rosenhøj. Materiale m.v. om renoveringen kan ses på www.vibysyd.dk og på projektets facebookside.

Som led i en udlejningsaftale med Aarhus Kommune og Århus Omegn er den almindelige venteliste og oprykningsventeliste i Rosenhøj suspenderet til fordel for erhvervsaktive og studerende.
Aftalen indebærer, at der ydes fortrinsret til ansøgere, der opfylder ét af følgende kriterier:
  • Tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Studerende (til alle boligtyper, dog min. 2 personer til 4- og 5-rums boliger
  • Ældre og personer med handicap